Toluku [#9467584849353]

Boulaid Hydroponics Site [#3899891968]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
Toluku AB 2 b (734 ls)
Współrzędne: -31.8565 / 125.853

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Anarchia
Ekonomia:
Rolnictwo

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Interstellar Factors Contact, Missions, Refuel, Repair

Stan frakcji:
Civil war

Zakazane:
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.