Al Anz [#1293943892]

7 Epsilon Aurigae B
Тип:
Y (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Nilk
Приблизна вартість:
1 309 кр

Вік:
2 мільйонів років
Повний спектральний клас:
Y4 V
Світність:
V

Сонячних мас:
6,0000
Сонячних радіусів:
3,9000

Температура поверхні:
373 К


Абсолютна величина:
13,7684
Орбітальний період:
14 996,3 d
Більша полуось:
6,44 au
Ексцентриситет орбіти:
0,2173
Нахил орбіти:
-73,91°
Аргумент перицентру:
74,69°
Період обертання:
1,3 d
Нахил осі:
-0,2385 °