Ooscs Auf GC-S d5-1 [#42857894195]

Ooscs Auf GC-S d5-1
Тип:
CN Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
1 217 кр

Вік:
12 863 мільйонів років
Світність:
IIIb

Сонячних мас:
0,9336
Сонячних радіусів:
29,1427

Температура поверхні:
2 744 К


Абсолютна величина:
0,7403
Період обертання:
87,4 d