GSC 8588-0317 [#94656697202]

GSC 8588-0317
Тип:
Wolf-Rayet Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Light Johnson
Приблизна вартість:
1 210 кр

Вік:
12 284 мільйонів років
Світність:
I

Сонячних мас:
0,5586
Сонячних радіусів:
7,8479

Температура поверхні:
183 102 К


Абсолютна величина:
-14,6530
Період обертання:
29,9 d