WISE 0350-5658 [#5368172399440]

WISE 0350-5658
Тип:
Y (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
1 200 кр

Вік:
10 474 мільйонів років
Повний спектральний клас:
Y5 V
Світність:
V

Сонячних мас:
0,0195
Сонячних радіусів:
0,0524

Температура поверхні:
298 К


Абсолютна величина:
24,0999
Період обертання:
0,2 d