Csi+50-22218 (IC 5217) [#8547813563]

Csi+50-22218
Тип:
Wolf-Rayet Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
1 222 кр

Вік:
1 842 мільйонів років
Світність:
I

Сонячних мас:
1,2148
Сонячних радіусів:
5,0255

Температура поверхні:
67 939 К


Абсолютна величина:
-9,3794
Період обертання:
19,8 d