HIP 38965 [#285405612387]

HIP 38965
Тип:
G (White-Yellow super giant) Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Bako
Приблизна вартість:
1 225 кр

Вік:
610 мільйонів років
Повний спектральний клас:
G3 I
Світність:
I

Сонячних мас:
1,3867
Сонячних радіусів:
1,2013

Температура поверхні:
5 704 К


Абсолютна величина:
4,4874
Період обертання:
2,4 d