Byao Aewsy WZ-G d10-0 [#9269972699]

Byao Aewsy WZ-G d10-0
Тип:
White Dwarf (DAZ) Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
14 174 кр

Вік:
6 422 мільйонів років
Світність:
VII

Сонячних мас:
0,5508
Сонячних радіусів:
0,0124

Температура поверхні:
16 751 К


Абсолютна величина:
9,7382
Період обертання:
0,9 d
Нахил осі:
0,0000 °
Byao Aewsy WZ-G d10-0 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
122 860 000 000 000 Mt

Inner radius:
17 138 km
Outer radius:
1 978 000 km