NGC 6530 WFI 26104 [#664511655041]

NGC 6530 WFI 26104 A
Тип:
M (Red super giant) Star (Дозаправлення)
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
1 205 кр

Вік:
9 920 мільйонів років
Повний спектральний клас:
M7 II
Світність:
II

Сонячних мас:
0,3008
Сонячних радіусів:
90,9860

Температура поверхні:
2 373 К


Абсолютна величина:
-1,1016
Орбітальний період:
546,7 d
Більша полуось:
0,29 au
Ексцентриситет орбіти:
0,3535
Нахил орбіти:
-111,15°
Аргумент перицентру:
64,53°
Період обертання:
345,6 d