Zunuae RZ-U c17-2467 [#678206709867930]

Zunuae RZ-U c17-2467
Тип:
M (Red dwarf) Star (Дозаправлення)
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Amnesie
Приблизна вартість:
1 209 кр

Вік:
2 872 мільйонів років
Повний спектральний клас:
M2 Va
Світність:
Va

Сонячних мас:
0,4805
Сонячних радіусів:
0,6428

Температура поверхні:
3 327 К


Абсолютна величина:
8,1876
Період обертання:
2,5 d
Нахил осі:
0,0000 °
Zunuae RZ-U c17-2467 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
38 737 000 000 000 Mt

Inner radius:
752 010 km
Outer radius:
1 890 000 km