Pyrivu PK-T a85-1 [#22960358094552]

Pyrivu PK-T a85-1
Тип:
T (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
mroriginality
Приблизна вартість:
1 201 кр

Вік:
1 792 мільйонів років
Повний спектральний клас:
T6 V
Світність:
V

Сонячних мас:
0,0469
Сонячних радіусів:
0,1497

Температура поверхні:
887 К


Абсолютна величина:
17,0951
Період обертання:
0,7 d
Нахил осі:
0,0000 °