Csi+46-20087 (NGC 6884 Nebula) [#79759151898]

Csi+46-20087
Тип:
Wolf-Rayet N Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
1 214 кр

Вік:
4 204 мільйонів років
Світність:
I

Сонячних мас:
0,7656
Сонячних радіусів:
4,4393

Температура поверхні:
183 987 К


Абсолютна величина:
-13,4368
Період обертання:
17,8 d