2MASS J05344441-0526061 [#282153982829553]

2MASS J05344441-0526061 C
Тип:
L (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
32 653 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
reel41
Приблизна вартість:
1 202 кр

Вік:
5 778 мільйонів років
Повний спектральний клас:
L9 V
Світність:
V

Сонячних мас:
0,1055
Сонячних радіусів:
0,2466

Температура поверхні:
1 309 К


Абсолютна величина:
14,3209
Орбітальний період:
180 308,9 d
Більша полуось:
49,40 au
Ексцентриситет орбіти:
0,2070
Нахил орбіти:
64,84°
Аргумент перицентру:
116,92°
Період обертання:
1,2 d
Нахил осі:
0,0000 °