2MASS J05352162-0526576 [#57853342393345]

Координати

This system is located at: 581.09375 / -420.90625 / -1045.03125

Галактичні координати: R: 1 267,644 / l: 209,076 / b: -19,393
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 21,396s / Схилення: -5° 26'55,632''


Зона життєпридатності:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (90 to 135 ls), Water world (74 to 286 ls), Ammonia world (187 to 508 ls), Terraformable (70 to 140 ls)

Приблизна вартість: 23 220 кр

Система Відстань Відправник Розраховано