Praea Euq AK-Q d5-21 [#732233288115]

Координати

This system is located at: 929.46875 / 385 / 731.53125

Галактичні координати: R: 1 243,895 / l: 308,204 / b: 18,030
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 13h 19m 36,650s / Схилення: -44° 33'12,053''


Рівень резервів: Багатий

Система Відстань Відправник Розраховано