2MASS J05351904+0954550 [#84523356594]

Координати

This system is located at: 387.375 / -315.375 / -1436.65625

Галактичні координати: R: 1 521,020 / l: 195,090 / b: -11,967
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 18,860s / Схилення: 9° 54'59,038''


Зона життєпридатності:
Metal-rich body (2 to 19 ls), Earth-like world (298 to 447 ls), Water world (244 to 946 ls), Ammonia world (618 to 1 681 ls), Terraformable (232 to 463 ls)

Приблизна вартість: 39 917 кр

Система Відстань Відправник Розраховано