Evelyn's Light [#4532257876092]

Координати

This system is located at: -9236.0625 / -1326.03125 / 19330.03125

Галактичні координати: R: 21 464,233 / l: 25,539 / b: -3,542
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 18h 50m 36,548s / Схилення: -8° 11'26,983''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (0 to 18 ls), Earth-like world (288 to 432 ls), Water world (236 to 914 ls), Ammonia world (597 to 1 626 ls), Terraformable (224 to 448 ls)

Приблизна вартість: 108 900 кр

Система Відстань Відправник Розраховано