NGC 2168 M 216 [#62247364010441]

Координати

This system is located at: 292.40625 / 93.6875 / -2480.09375

Галактичні координати: R: 2 499,029 / l: 186,724 / b: 2,148
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 6h 9m 1,096s / Схилення: 24° 11'45,932''


Звіт про трафік

There is no traffic report for NGC 2168 M 216.