GMB2010 WOCS 14060 [#2874004611529]

GMB2010 WOCS 14060
Tipo:
M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Distancia restante de llegada:
0 a.l.

Escaneado por primera vez para EDSM por:
Estimated value:
1.206 cr

Edad:
7.472 million years
Full Spectral Class:
M4 V
Luminosidad:
V

Masa Solar:
0,3516
Radio solar:
0,5171

Temperatura de superficie:
2.991 K


Absolute magnitude:
9,1202
Periodo de rotación:
2,4 d
GMB2010 WOCS 14060 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
83.082.000.000.000 Mt

Inner radius:
593.430 km
Outer radius:
1.790.600 km
GMB2010 WOCS 14060 B Belt
Class:
Icy

Mass:
13.435.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
3.501.600 km
Outer radius:
137.730.000 km