KOI 1758 [#9638644179]

KOI 1758
Tipo:
G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Distancia restante de llegada:
0 a.l.

Escaneado por primera vez para EDSM por:
Estimated value:
1.219 cr

Edad:
300 million years
Full Spectral Class:
G2 V
Luminosidad:
V

Masa Solar:
1,0352
Radio solar:
0,5100

Temperatura de superficie:
5.836 K


Absolute magnitude:
5,7583
Periodo de rotación:
2,1 d
Inclinación axial:
0,2132 °
KOI 1758 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
180.080.000.000.000 Mt

Inner radius:
585.240 km
Outer radius:
2.550.400 km