Col 70 Sector MR-B b30-0 [#677664531497]

Coordenadas

This system is located at: 501.21875 / -248.65625 / -962.90625

Galactic coordinates: R: 1.113,660 / l: 207,498 / b: -12,902
Equatorial coordinates: Right ascension: 5h 55m 41,454s / Declination: -1° 7'35,873''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Delkar 1.123,96 a.l. Qasmir Delafonte
2/11/22 20:51
1.123,96 a.l.  
Robigo 1.064,81 a.l. Qasmir Delafonte
9/11/22 19:50
1.064,81 a.l.  
Smooti FP-B b13-17 52.846,17 a.l. muterulo
16/12/22 15:39
52.846,17 a.l.  
Brambue CH-P c21-12 22.895,78 a.l. Gaitskell
17/12/22 12:29
22.895,78 a.l.