2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

2MASS J05351792+0956571 B
Soort:
L (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
5.161 ls

Als eerst gescanned voor EDSM by:
Meldare
Geschatte waarde:
1.203 cr

Leeftijd:
8.432 miljoen jaar
Volledige spectrale klasse:
L2 V
Helderheid:
V

Sterren masses:
0,1836
Solar radius
0,3329

Oppervlakte temperatuur:
1.842 K


Absolute omvang:
12,1854
Planeetbaan tijd:
13.716,3 d
Semi hoofd as:
5,83 au
Planeetbaan excentriciteit:
0,1565
Planeetbaan inclinatie:
-5,29°
Hoek van periapsis:
124,52°
Omwenteling periode:
1,4 d
Axiale hoek:
0,0000 °