2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

2MASS J05351792+0956571 B
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
5 161 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Meldare
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Stáří:
8 432 million years
Celá spektrální třída:
L2 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,1836
Hvězdný radius:
0,3329

Povrchová teplota:
1 842 K


Absolutní velikost:
12,1854
Oběžná doba:
13 716,3 d
Úhel zakřivení:
5,83 au
Výstřednost dráhy:
0,1565
Sklon dráhy:
-5,29°
Periapsida:
124,52°
Rychlost rotace:
1,4 d
Axiální náklon:
0,0000 °