Statistiky > Ostatní tělesa > Hvězdy (64 752 489)

Rekordy > O (Blue-White) Star

86 029 (0,133%)

Objeveno komandérem
Rekordy > B (Blue-White) Star

772 658 (1,193%)

Objeveno komandérem
Rekordy > B (Blue-White super giant) Star
?

4 458 (0,007%)

Objeveno komandérem
Rekordy > A (Blue-White) Star

2 658 537 (4,106%)

Objeveno komandérem
Rekordy > A (Blue-White super giant) Star

9 110 (0,014%)

Objeveno komandérem
Rekordy > F (White) Star

5 413 947 (8,361%)

Objeveno komandérem
Rekordy > F (White super giant) Star

2 818 (0,004%)

Objeveno komandérem
Rekordy > G (White-Yellow) Star

4 316 048 (6,665%)

Objeveno komandérem
Rekordy > G (White-Yellow super giant) Star

2 391 (0,004%)

Objeveno komandérem
Rekordy > K (Yellow-Orange) Star

12 502 391 (19,308%)

Objeveno komandérem
Rekordy > K (Yellow-Orange giant) Star

29 348 (0,045%)

Objeveno komandérem
Rekordy > M (Red dwarf) Star

23 600 795 (36,448%)

Objeveno komandérem
Rekordy > M (Red giant) Star

106 894 (0,165%)

Objeveno komandérem
Rekordy > M (Red super giant) Star

1 505 (0,002%)

Objeveno komandérem
Rekordy > L (Brown dwarf) Star

6 543 004 (10,105%)

Objeveno komandérem
Rekordy > T (Brown dwarf) Star

3 039 241 (4,694%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Y (Brown dwarf) Star

1 618 272 (2,499%)

Objeveno komandérem
Rekordy > T Tauri Star

1 503 766 (2,322%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Herbig Ae/Be Star

62 318 (0,096%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Wolf-Rayet Star

82 (0,000%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Wolf-Rayet N Star

4 098 (0,006%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Wolf-Rayet NC Star

4 157 (0,006%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Wolf-Rayet C Star

5 867 (0,009%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Wolf-Rayet O Star

12 805 (0,020%)

Objeveno komandérem
Rekordy > C Star

176 (0,000%)

Objeveno komandérem
Rekordy > CN Star

9 585 (0,015%)

Objeveno komandérem
Rekordy > CJ Star

1 148 (0,002%)

Objeveno komandérem
Rekordy > MS-type Star

13 653 (0,021%)

Objeveno komandérem
Rekordy > S-type Star

14 248 (0,022%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (D) Star

450 (0,001%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DA) Star

60 471 (0,093%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DAB) Star

26 499 (0,041%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DAZ) Star

1 007 (0,002%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DAV) Star

6 878 (0,011%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DB) Star

10 920 (0,017%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DBZ) Star

273 (0,000%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DBV) Star

2 148 (0,003%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DQ) Star

19 (0,000%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DC) Star

92 872 (0,143%)

Objeveno komandérem
Rekordy > White Dwarf (DCV) Star

8 092 (0,012%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Neutron Star

2 008 026 (3,101%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Black Hole

195 484 (0,302%)

Objeveno komandérem
Rekordy > Supermassive Black Hole

1 (0,000%)

Objeveno komandérem