CSI-12-17112 (Box Nebula) [#10108833131]

CSI-12-17112 A
Typ:
Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 218 CR

Stáří:
9 496 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
1,0117
Hvězdný radius:
6,9279

Povrchová teplota:
83 001 K


Absolutní velikost:
-10,9461
Oběžná doba:
2 546 242,3 d
Úhel zakřivení:
244,12 au
Výstřednost dráhy:
0,3321
Sklon dráhy:
-117,31°
Periapsida:
226,17°
Rychlost rotace:
22,0 d
Axiální náklon:
0,0000 °