Nuekuae JQ-I b54-22 [#48978060393425]

Nuekuae JQ-I b54-22 C
Typ:
Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
763 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Stáří:
11 066 million years
Celá spektrální třída:
Y0

Hmotnosti Slunce:
0,0313
Hvězdný radius:
0,1113

Povrchová teplota:
699 K


Absolutní velikost:
19,0814
Oběžná doba:
1,9 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0191
Sklon dráhy:
52,03°
Periapsida:
87,49°
Rychlost rotace:
0,4 d