Statystki > Ciała niebieskie > Gwiazdy (67 463 654)

Zapisy > O (Blue-White) Star

88 086 (0,131%)

Odkryte przez
Zapisy > B (Blue-White) Star

798 092 (1,183%)

Odkryte przez
Zapisy > B (Blue-White super giant) Star
?

4 648 (0,007%)

Odkryte przez
Zapisy > A (Blue-White) Star

2 756 252 (4,086%)

Odkryte przez
Zapisy > A (Blue-White super giant) Star

9 329 (0,014%)

Odkryte przez
Zapisy > F (White) Star

5 629 637 (8,345%)

Odkryte przez
Zapisy > F (White super giant) Star

2 909 (0,004%)

Odkryte przez
Zapisy > G (White-Yellow) Star

4 473 828 (6,631%)

Odkryte przez
Zapisy > G (White-Yellow super giant) Star

2 429 (0,004%)

Odkryte przez
Zapisy > K (Yellow-Orange) Star

12 952 762 (19,200%)

Odkryte przez
Zapisy > K (Yellow-Orange giant) Star

30 192 (0,045%)

Odkryte przez
Zapisy > M (Red dwarf) Star

24 634 286 (36,515%)

Odkryte przez
Zapisy > M (Red giant) Star

110 824 (0,164%)

Odkryte przez
Zapisy > M (Red super giant) Star

1 534 (0,002%)

Odkryte przez
Zapisy > L (Brown dwarf) Star

6 903 462 (10,233%)

Odkryte przez
Zapisy > T (Brown dwarf) Star

3 201 423 (4,745%)

Odkryte przez
Zapisy > Y (Brown dwarf) Star

1 688 466 (2,503%)

Odkryte przez
Zapisy > T Tauri Star

1 567 841 (2,324%)

Odkryte przez
Zapisy > Herbig Ae/Be Star

64 003 (0,095%)

Odkryte przez
Zapisy > Wolf-Rayet Star

82 (0,000%)

Odkryte przez
Zapisy > Wolf-Rayet N Star

4 172 (0,006%)

Odkryte przez
Zapisy > Wolf-Rayet NC Star

4 231 (0,006%)

Odkryte przez
Zapisy > Wolf-Rayet C Star

5 958 (0,009%)

Odkryte przez
Zapisy > Wolf-Rayet O Star

13 010 (0,019%)

Odkryte przez
Zapisy > C Star

179 (0,000%)

Odkryte przez
Zapisy > CN Star

9 792 (0,015%)

Odkryte przez
Zapisy > CJ Star

1 157 (0,002%)

Odkryte przez
Zapisy > MS-type Star

13 877 (0,021%)

Odkryte przez
Zapisy > S-type Star

14 519 (0,022%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (D) Star

449 (0,001%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DA) Star

62 569 (0,093%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DAB) Star

27 407 (0,041%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DAZ) Star

1 034 (0,002%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DAV) Star

7 104 (0,011%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DB) Star

11 199 (0,017%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DBZ) Star

282 (0,000%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DBV) Star

2 215 (0,003%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DQ) Star

20 (0,000%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DC) Star

95 537 (0,142%)

Odkryte przez
Zapisy > White Dwarf (DCV) Star

8 272 (0,012%)

Odkryte przez
Zapisy > Neutron Star

2 058 747 (3,052%)

Odkryte przez
Zapisy > Black Hole

201 838 (0,299%)

Odkryte przez
Zapisy > Supermassive Black Hole

1 (0,000%)

Odkryte przez