Statystki > Układy

Zapisy
Odkryte przez
Najdalej Układ od układu słonecznego Oevasy SG-Y d0 65 647,34 ly Sam Ishum
Najdalej Układ od Colonii HD 35460 58 567,29 ly
Najdalej Układ od Sagittarius A* HD 23263 56 524,42 ly
Najwyższy Odwiedzone układy Gliese 443.1 16 671,59 ly C0MMAND3R0
Najwyższy Układ HIP 57951 39 518,34 ly
Najniższy Odwiedzone układy HD 207340 -29 359,81 ly Cleby
Najniższy Układ HD 207340 -29 359,81 ly Cleby
Najczęściej Ciała niebieskie w układzie Bleia Dryiae XJ-R e4-1 173 Jjgoldberg
Ułady ze znanymi współrzędnymi.
Układy
Odległości