Statystki > Układy

Zapisy
Odkryte przez
Najdalej Odwiedzone układy od układu słonecznego Oevasy SG-Y d0 65 647,34 ly Sam Ishum
Najdalej Układ od układu słonecznego Oevasy SG-Y d0 65 647,34 ly Sam Ishum
Najdalej Odwiedzone układy od Colonii Hyphiemoe YK-P d5-0 50 341,73 ly Taen
Najdalej Układ od Colonii HD 35460 58 567,29 ly
Najdalej Odwiedzone układy od Sagittarius A* Angosk OM-W d1-0 45 374,75 ly Allitnil
Najdalej Układ od Sagittarius A* HD 23263 56 524,42 ly
Najwyższy Odwiedzone układy Systeia Free AA-A h2 3 450,22 ly Taen
Najwyższy Układ HIP 57951 39 518,34 ly
Najniższy Odwiedzone układy Thaae Byoe AA-A h2 -3 432,97 ly jonburnage
Najniższy Układ HD 207340 -29 360,50 ly
Najczęściej Ciała niebieskie w układzie TYC 3319-306-1 137 darkinnit
Ułady ze znanymi współrzędnymi.
Układy
Odległości