Status Elite: Dangerous
Good
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

83 972 222 zapisane układy.
82 951 174 ze znanymi współrzędnymi.
11 791 877 z zablokowanymi współrzędnymi.

411 497 035 zachowanych ciał niebieskich
3 641 udostępniona trasa.

222 038 032 wpisy w 73 369 dziennikach lotów
29 033 wpisy w 5 965 dziennikach pokładowych


0,020993% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 43 299 lat, 3 miesiące, 28 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 634 410 075 227
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 98 868 371 279 t

Najnowsze trilateracje układów
Fleckeae VJ-Y b34-0 882,21875 / -73,125 / 63 689,6875
Wredguia MK-D b27-0 -304,375 / 238,25 / -480,40625
Fleckeae VJ-Y b34-0 882,21875 / -73,125 / 63 689,6875
Wredguia MK-D b27-0 -304,375 / 238,25 / -480,40625
Fleckeae VJ-Y b34-0 882,21875 / -73,125 / 63 689,6875