Elite: Dangerous Star Map

Wyszukaj układ w bazie danych EDSM:
Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji

17 474 948 zapisane układy.
14 588 416 ze znanymi współrzędnymi.
1 686 596 z zablokowanymi współrzędnymi.

9 088 467 zachowanych ciał niebieskich
1 400 701 zapisanych odległości.
759 udostępniona trasa.

40 438 561 wpisy w 19 897 dziennikach lotów
2 475 wpisy w 860 dziennikach pokładowych


0,004369% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 53 520 lat, 6 miesięcy, 24 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 265 390 569
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 86 332 399 390 t

Najnowsze trilateracje układów
Truecha ML-Y d32 -6 882,34375 / 87,6875 / 52 803,96875
Praea Euq VJ-O b20-1 409,34375 / 95,6875 / 669,0625
Aucoks WC-H a92-0 317,40625 / -40,65625 / 2 480,125
Plaa Air NX-U d2-0 -2 377,84375 / 1 347,78125 / 9 420,71875
Stock 1 Sector PA-B a15-1 -1 044,25 / -27,59375 / 426,84375