Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
Issues Detected
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • And many more... Fly safe commander!

30 578 406 zapisane układy.
27 885 582 ze znanymi współrzędnymi.
3 295 545 z zablokowanymi współrzędnymi.

26 745 739 zachowanych ciał niebieskich
1 575 680 zapisanych odległości.
1 264 udostępniona trasa.

81 528 927 wpisy w 38 042 dziennikach lotów
10 281 wpisy w 2 446 dziennikach pokładowych


0,007645% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 45 484 lata, 11 miesięcy, 7 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 515 413 138
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 98 130 477 192 t

Najnowsze trilateracje układów
Exahn LZ-O b33-0 -13 084,34375 / 18,3125 / 58 540,0625
Eowrailn LV-R b4-0 -10 599,3125 / 36,40625 / 59 195,34375
Eowrailn NP-T b3-0 -10 477,0625 / 52,3125 / 59 183,3125
Exahn ZY-M b48-0 -12 999,53125 / 37,21875 / 58 859,375
Eowrailn LV-R b4-0 -10 599,3125 / 36,40625 / 59 195,34375