Elite Dangerous Star Map

Wyszukaj układ w bazie danych EDSM:
Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji

20 936 659 zapisane układy.
18 094 977 ze znanymi współrzędnymi.
2 054 051 z zablokowanymi współrzędnymi.

13 026 247 zachowanych ciał niebieskich
1 429 967 zapisanych odległości.
883 udostępniona trasa.

49 615 686 wpisy w 24 458 dziennikach lotów
4 690 wpisy w 1 320 dziennikach pokładowych


0,005234% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 49 431 lat, 5 miesięcy, 4 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 511 621 037
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 89 900 379 641 t

Najnowsze trilateracje układów
Craleae XU-O e6-1 27 968,625 / -325,09375 / 6 547
Blaa Eork UL-S b50-0 1 416,9375 / -282,28125 / 2 577,625
Smojaea FA-L b35-0 15 490,5 / -15,875 / 3 552,75
Col 70 Sector ZT-T c18-0 97,03125 / -259,4375 / -821,28125
NGC 6087 Sector DB-X c1-4 1 484,6875 / -285,59375 / 2 389,1875