Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

37 983 408 zapisane układy.
35 263 370 ze znanymi współrzędnymi.
4 372 376 z zablokowanymi współrzędnymi.

82 480 228 zachowanych ciał niebieskich
1 626 517 zapisanych odległości.
1 456 udostępniona trasa.

100 710 766 wpisy w 48 898 dziennikach lotów
13 920 wpisy w 3 254 dziennikach pokładowych


0,009496% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 40 308 lat, 0 miesięcy, 24 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 495 210 594
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 108 018 993 007 t

Najnowsze trilateracje układów
Clookeou QL-R b6-1 -1 285,9375 / -896,53125 / 11 878,625
Plaa Briae NJ-P c19-11 380,03125 / 78,6875 / 50 991,5
Clookeou QL-R b6-1 -1 285,9375 / -896,53125 / 11 878,625
Plaa Briae NJ-P c19-11 380,03125 / 78,6875 / 50 991,5
Clookeou QL-R b6-1 -1 285,9375 / -896,53125 / 11 878,625