Elite Dangerous Star Map

Wyszukaj układ w bazie danych EDSM:
Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji

24 404 570 zapisane układy.
21 623 082 ze znanymi współrzędnymi.
2 459 729 z zablokowanymi współrzędnymi.

17 627 271 zachowanych ciał niebieskich
1 485 409 zapisanych odległości.
1 033 udostępniona trasa.

60 311 043 wpisy w 29 657 dziennikach lotów
6 635 wpisy w 1 740 dziennikach pokładowych


0,006101% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 46 401 lat, 0 miesięcy, 29 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 641 449 047 047
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 93 298 492 467 t

Najnowsze trilateracje układów
Cho Thaa UX-G b24-0 -3 863,65625 / 55,75 / 58 337,71875
Byeia Euq SD-T e3-15 615,34375 / 268,96875 / 6 058,0625
Ooctat KO-Z d13-8 9 087,15625 / -8,375 / 60 319
Cho Thaa UX-G b24-0 -3 863,65625 / 55,75 / 58 337,71875
Byeia Euq SD-T e3-15 615,34375 / 268,96875 / 6 058,0625