Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

48 039 496 zapisane układy.
45 415 449 ze znanymi współrzędnymi.
5 895 679 z zablokowanymi współrzędnymi.

153 276 546 zachowanych ciał niebieskich
1 634 083 zapisane odległości.
1 908 udostępniona trasa.

130 854 695 wpisy w 59 747 dziennikach lotów
19 028 wpisy w 4 146 dziennikach pokładowych


0,012010% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 38 299 lat, 2 miesiące, 9 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 508 337 779
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 113 879 844 746 t

Najnowsze trilateracje układów
Wredgaei RY-H c23-5 -3 055,09375 / -0,84375 / -49,40625
Phroea Phoe MP-H b14-2 -3 941,28125 / -456,5 / -4 602
M41 Sector EB-O d6-1 1 910,25 / -626,96875 / -1 211,9375
Clooku IC-V f2-747 -6 350,15625 / -414,25 / 12 969,1875
IC 1396 Sector GN-J d9-15 -2 838,34375 / 136,15625 / -161,15625