Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

44 768 959 zapisane układy.
42 121 909 ze znanymi współrzędnymi.
5 408 203 z zablokowanymi współrzędnymi.

128 629 493 zachowanych ciał niebieskich
1 653 290 zapisanych odległości.
1 730 udostępniona trasa.

120 373 831 wpisy w 55 671 dziennikach lotów
17 513 wpisy w 3 879 dziennikach pokładowych


0,011192% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 38 504 lata, 0 miesięcy, 19 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 509 606 849
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 112 642 007 631 t

Najnowsze trilateracje układów
Ploi Aewsy GD-K b51-0 -301 / 298,9375 / 7 715,84375
Thuechao IE-V b8-2 -5 732,34375 / -131,0625 / 52 880,25
Ploi Aewsy GD-K b51-0 -301 / 298,9375 / 7 715,84375
Hypua Pruae AA-V b58-0 17 954,0625 / -1 067,71875 / 25 810,65625
Thuechao IE-V b8-2 -5 732,34375 / -131,0625 / 52 880,25