Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

56 655 896 zapisane układy.
54 118 708 ze znanymi współrzędnymi.
7 223 512 z zablokowanymi współrzędnymi.

220 558 477 zachowanych ciał niebieskich
1 704 453 zapisane odległości.
2 333 udostępniona trasa.

159 962 254 wpisy w 72 197 dziennikach lotów
22 978 wpisy w 4 961 dziennikach pokładowych


0,014164% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 37 017 lat, 1 miesiąc, 6 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 511 229 741
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 113 432 234 337 t

Najnowsze trilateracje układów
Hypo Aeb PB-B b41-0 -9 241,4375 / 35,75 / -7 862,28125
Hypo Aeb AK-I d9-8 -9 277,625 / -23,875 / -7 872,25
Hypua Hypoo GC-G a79-0 -9 243,59375 / -33,25 / -7 902,84375
Prae Phrua KS-A d14-10 -2 730,21875 / -2 032,03125 / 11 668,09375
Xeeheou EP-U b33-0 -2 583,8125 / -1 941,34375 / 11 176,75