Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

41 092 500 zapisane układy.
38 408 496 ze znanymi współrzędnymi.
4 867 101 z zablokowanymi współrzędnymi.

102 186 933 zachowanych ciał niebieskich
1 645 852 zapisane odległości.
1 565 udostępniona trasa.

108 957 671 wpisy w 51 370 dziennikach lotów
15 450 wpisy w 3 539 dziennikach pokładowych


0,010273% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 38 777 lat, 5 miesięcy, 7 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 496 420 033
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 110 402 383 125 t

Najnowsze trilateracje układów
Eol Hypa UB-G b17-0 18 777,3125 / -60,625 / -13 501,25
Slyaiks CS-Q b52-0 -1 542,875 / -100,4375 / -7 619,15625
Slyaiks CM-J b56-0 -1 373,5 / -116,5 / -7 532,78125
Hypoe Hypue VU-H b57-0 -1 318,71875 / -96,71875 / -7 515,0625
Hypoe Hypue OA-D c29-2 -1 232,9375 / -75,875 / -7 504,9375