Elite Dangerous Star Map

Wyszukaj układ w bazie danych EDSM:
Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji

26 136 105 zapisane układy.
23 388 702 ze znanymi współrzędnymi.
2 683 872 z zablokowanymi współrzędnymi.

19 909 271 zachowanych ciał niebieskich
1 530 785 zapisanych odległości.
1 100 udostępniona trasa.

65 867 882 wpisy w 31 935 dziennikach lotów
7 698 wpisy w 1 970 dziennikach pokładowych


0,006534% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 45 799 lat, 2 miesiące, 16 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 641 449 709 018
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 92 514 653 802 t

Najnowsze trilateracje układów
Ooscs Broae AQ-X d1-9 28 492,15625 / 479,65625 / 29 894,96875
Ooscs Broae NE-C b15-1 28 534,21875 / 437,5 / 29 981,375
Hypau Chroa CN-I b23-1 29 628,53125 / 44,21875 / 32 715,78125
Baulou EG-Y g0 28 161,4375 / 576,0625 / 29 517,96875
Ooscs Broae AQ-X d1-5 28 473,03125 / 471,78125 / 29 886,15625