Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

50 700 769 zapisane układy.
48 095 955 ze znanymi współrzędnymi.
6 283 786 z zablokowanymi współrzędnymi.

173 658 201 zachowanych ciał niebieskich
1 660 847 zapisanych odległości.
1 999 udostępniona trasa.

138 871 662 wpisy w 62 524 dziennikach lotów
20 191 wpisy w 4 379 dziennikach pokładowych


0,012675% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 37 822 lata, 6 miesięcy, 3 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 508 413 814
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 113 051 630 060 t

Najnowsze trilateracje układów
Drojeae AL-O a88-0 -1 763,84375 / -32,90625 / 3 716,0625
Iockorps TU-O c6-11 9 030,78125 / 225,21875 / 15 890,59375
Phreia Prao OJ-C c2-1 23 649,90625 / -52,78125 / 25 922,78125
Myriesly VO-Z d13-8771 -290,3125 / 18,46875 / 25 797,53125
Phreia Prao OJ-C c2-1 23 649,90625 / -52,78125 / 25 922,78125