Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

60 384 119 zapisane układy.
58 405 866 ze znanymi współrzędnymi.
7 961 527 z zablokowanymi współrzędnymi.

251 629 398 zachowanych ciał niebieskich
2 561 udostępniona trasa.

169 029 243 wpisy w 72 433 dziennikach lotów
24 833 wpisy w 5 270 dziennikach pokładowych


0,015096% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 36 980 lat, 6 miesięcy, 15 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 538 347 173
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 110 128 382 719 t

Najnowsze trilateracje układów
Byoo Eurk CC-R c19-0 17 311,96875 / 437,625 / 6 204,34375
Boewnst TG-P c8-25 -6 001,40625 / -216,21875 / 15 968,34375
Plae Aescs DX-U b3-2 17 247,03125 / 188,90625 / 6 699,65625
Byoo Eurk CC-R c19-0 17 311,96875 / 437,625 / 6 204,34375
Boewnst TG-P c8-25 -6 001,40625 / -216,21875 / 15 968,34375