Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

54 249 516 zapisane układy.
51 681 680 ze znanymi współrzędnymi.
6 847 361 z zablokowanymi współrzędnymi.

200 653 572 zachowanych ciał niebieskich
1 654 944 zapisane odległości.
2 226 udostępniona trasa.

152 026 466 wpisy w 68 781 dziennikach lotów
21 506 wpisy w 4 752 dziennikach pokładowych


0,013562% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 37 225 lat, 9 miesięcy, 9 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 510 512 918
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 115 280 498 718 t

Najnowsze trilateracje układów
Proxeae ZP-A b0 -22 473,75 / 46,40625 / 56 538,0625
Hypumaea TQ-Y b3-0 5 289,46875 / 591,65625 / 39 987,625
Prieluia PW-W d1-33 836,28125 / 207,21875 / 8 106,34375
Oephaird WZ-N d7-1704 -360,34375 / 909,8125 / 17 515,34375
Pyralea QF-M d8-37 -8 834,8125 / -384,8125 / 6 080,875