Elite Dangerous Star Map

Status Elite: Dangerous
OK
Czym jest EDSM?

EDSM (Elite Dangerous Star Map/Mapa Gwiazd Elite Dangerous) początkowo była stroną mającą na celu przechowywanie i wyliczanie współrzędnych układów w galaktyce Elite: Dangerous.
Jednak z czasem, stała się głównym źródłem danych używanym przez wiele programów i innych stron internetowych do wyszukiwania układów, ich współrzędnych, informacji o nich (rządy, lojalności, frakcje...) i ciał niebieskich (typy, materiały).

EDSM jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich szanowanych odkrywców i dowódców w galaktyce. Pozwala na:

  • Prowadzenie dziennika lotów
  • Śledzenie stanu floty
  • Śledzenie rang
  • Prowadzenie dziennika pokładowego
  • Zapamiętywanie i dodawanie komentarzy do odwiedzonych układów
  • Wyszukać statki w stacjach
  • Wyszukaj statki w stacji
  • I wiele innych... Leć bezpiecznie dowódco!

58 189 051 zapisane układy.
56 166 283 ze znanymi współrzędnymi.
7 561 670 z zablokowanymi współrzędnymi.

234 357 774 zachowanych ciał niebieskich
2 443 udostępniona trasa.

160 874 108 wpisy w 68 128 dziennikach lotów
23 750 wpisy w 5 065 dziennikach pokładowych


0,014547% galaktyki zostało odkryte w EDSM. Odkrycie całości zajmie 37 359 lat, 2 miesiące, 24 dni.
Aktualna znana populacja galaktyki: 6 632 538 419 932
Aktualny stan towarów w giełdzie galaktycznej: 105 278 030 918 t

Najnowsze trilateracje układów
Grie Ble VF-L d9-7 -26 037,625 / -34,90625 / 54 844,78125
Byeia Ain DV-G d10-5284 1 044,96875 / 85,84375 / 16 460,25
Nyaugnaae IH-O c9-0 -25 741,4375 / -59,375 / 55 655,53125
Flyooe Dryeia RZ-E d12-1 820,5625 / -1 765,21875 / -13
Dryoi Pri KG-W c18-2168 -754,25 / -134,25 / 21 514,25