Statystki > Ciała niebieskie > Planety (181 484 911)

Zapisy > Metal-rich body

2 760 121 (1,521%)

Odkryte przez
Zapisy > High metal content world

43 595 498 (24,022%)

Odkryte przez
Zapisy > Rocky body

29 329 643 (16,161%)

Odkryte przez
Zapisy > Rocky Ice world

6 424 598 (3,540%)

Odkryte przez
Zapisy > Icy body

77 776 094 (42,855%)

Odkryte przez
Zapisy > Earth-like world

266 544 (0,147%)

Odkryte przez
Zapisy > Water world

3 100 895 (1,709%)

Odkryte przez
Zapisy > Water giant

141 163 (0,078%)

Odkryte przez
Zapisy > Ammonia world

389 646 (0,215%)

Odkryte przez
Zapisy > Gas giant with water-based life

1 804 755 (0,994%)

Odkryte przez
Zapisy > Gas giant with ammonia-based life

971 591 (0,535%)

Odkryte przez
Zapisy > Class I gas giant

8 199 930 (4,518%)

Odkryte przez
Zapisy > Class II gas giant

1 781 852 (0,982%)

Odkryte przez
Zapisy > Class III gas giant

4 114 875 (2,267%)

Odkryte przez
Zapisy > Class IV gas giant

675 980 (0,372%)

Odkryte przez
Zapisy > Class V gas giant

87 534 (0,048%)

Odkryte przez
Zapisy > Helium-rich gas giant

64 176 (0,035%)

Odkryte przez
Zapisy > Helium gas giant

16 (0,000%)

Odkryte przez