Układy niezlokalizowane

Układ Szacunkowe współrzędne
Aidorr OC-D d12-4 5 zapisanych odległości.
Aidorr NC-D d12-1 5 zapisanych odległości.
Aidorr LC-D d12-5 5 zapisanych odległości.
Eolls Hypa NP-A c3-0 5 zapisanych odległości. 11915 / -45 / -13725
Eolls Hypa JI-Z d1-0 5 zapisanych odległości.
Eolls Hypa LO-X d2-3 5 zapisanych odległości.
Voawsy QX-L c7-0 4 zapisane odległości. 11875 / -5 / -12245
Voawsy IW-N c6-0 4 zapisane odległości. 11795 / 35 / -12285
Voawsy RY-S d3-1 4 zapisane odległości.
Voawsy KD-K c8-0 4 zapisane odległości. 11475 / -5 / -12205
Dryau Aed LL-P d5-0 4 zapisane odległości.
Dryau Aed AJ-B c13-0 4 zapisane odległości. 11075 / -5 / -12005
Dryaa Hype ZV-L c24-0 4 zapisane odległości. 10475 / -85 / -11525
Dryaa Hype DE-E d13-0 4 zapisane odległości.
Dryaa Hype CE-E d13-2 4 zapisane odległości.
Dryaa Hype KU-E c28-0 4 zapisane odległości. 10275 / -85 / -11365
Dryaa Hype IU-E c28-0 4 zapisane odległości. 10195 / -85 / -11365
Dryoi Hype PE-E d13-3 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype LU-L b55-0 4 zapisane odległości. 10005 / -55 / -11395
Voab FH-Y b55-0 4 zapisane odległości. 9925 / -15 / -11375
Voab ND-Z c27-1 4 zapisane odległości. 9835 / -5 / -11365
Voab LD-Z c27-0 4 zapisane odległości. 9755 / -5 / -11365
Dryoi Hype JE-E d13-1 4 zapisane odległości.
Voab HD-Z c27-1 4 zapisane odległości. 9595 / -5 / -11365
Dryoi Hype QZ-E c28-1 4 zapisane odległości. 9315 / -45 / -11365
Dryoi Hype OZ-E c28-0 4 zapisane odległości. 9235 / -45 / -11365
Voab WL-W b56-0 4 zapisane odległości. 9145 / -15 / -11355
Voab RL-W b56-0 4 zapisane odległości. 9045 / -15 / -11355
Voab RC-Z c27-0 4 zapisane odległości. 8955 / -5 / -11365
Eowyg Aescs OR-W d1-0 4 zapisane odległości.
Eorm Aed EA-A d3 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs CL-P e5-0 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs FW-E d11-4 4 zapisane odległości.
Hyuershch DS-H d11-0 4 zapisane odległości.
Hyuershch AM-J d10-3 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs FQ-G d10-1 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs OM-W e1-0 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs CZ-S d3-0 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs AZ-S d3-2 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs ZY-S d3-0 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs XY-S d3-2 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs TS-U d2-4 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs CK-R c4-0 4 zapisane odległości. 13155 / 35 / -13645
Eowyg Aescs MM-W d1-6 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs IG-Y d5 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs CA-A d3 4 zapisane odległości.
Eowyg Aescs BA-A d4 4 zapisane odległości.
Aemao UN-I c26-0 4 zapisane odległości. 12355 / -45 / -14005
Aemao KE-E d13-0 4 zapisane odległości.
Splierg JC-D d12-0 4 zapisane odległości.
Splierg IC-D d12-0 4 zapisane odległości.
Dryaa Hype FI-Z d1-3 4 zapisane odległości.
Dryaa Hype FI-Z d1-2 4 zapisane odległości.
Dryau Aed IM-W d1-6 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype TI-Z d1-5 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype WO-X d2-0 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype WO-X d2-6 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype ZU-X e1-0 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype BB-U d4-0 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype AB-U d4-6 4 zapisane odległości.
Voab KR-N d6-5 4 zapisane odległości.
Voab JR-N d6-2 4 zapisane odległości.
Voab IR-N d6-11 4 zapisane odległości.
Voab MD-K d8-13 4 zapisane odległości.
Dryoi Hype OL-J d10-9 4 zapisane odległości.
NGC 457 Sector JW-K b38-1 3 zapisane odległości. -6215 / -515 / -4355
Blaa Eork EW-V c18-2 2 zapisane odległości. 1395 / -205 / 2315
Dumbooe RJ-P c19-530 2 zapisane odległości. 555 / 75 / 22835
Dumbooe ZT-Y c14-291 2 zapisane odległości. 875 / 195 / 22635
Dumbooe CU-R d4-3391 2 zapisane odległości.
Dumbooe LW-W e1-486 2 zapisane odległości.
Dryi Aoc BC-H c25-940 2 zapisane odległości. 3515 / 555 / 19235
Dryi Aoc WR-A b44-20 2 zapisane odległości. 3465 / 565 / 19085
Dryi Aoc HM-L d8-668 2 zapisane odległości.
Dryi Aoc KS-Y c15-86 2 zapisane odległości. 3395 / 555 / 18835
Eor Aoc DX-A d14-474 2 zapisane odległości.
Eor Aoc SP-E d12-1115 2 zapisane odległości.
Eor Aoc MF-S c19-81 2 zapisane odległości. 3075 / 675 / 17715
Eor Aoc UP-M c8-242 2 zapisane odległości. 2915 / 515 / 17235
Mylaifai TC-M c23-303 2 zapisane odległości. -725 / -405 / 19155
Bleae Thaa DA-Z b16-0 2 zapisane odległości. -3755 / 485 / 1865
Bleae Thaa TB-J c10-4 2 zapisane odległości. -3845 / 515 / 1955
Synookio MY-E c26-4 2 zapisane odległości. 1075 / 475 / 12875
Synuefue RA-A c3-5 2 zapisane odległości. -2245 / -165 / -925
Synuefue ZT-U b8-1 2 zapisane odległości. -2155 / -175 / -875
Hegua IY-D a26-0 2 zapisane odległości. -2740 / 40 / -3340
Phylur GK-D b27-2 1 zapisana odległość. -1695 / 245 / 2085
Phylur PX-K d8-9 1 zapisana odległość.
Eok Flyuae JQ-P d5-1205 1 zapisana odległość.
Hypio Pri XY-I d9-3077 1 zapisana odległość.
Dryio Prao JX-L d7-1054 1 zapisana odległość.
Leami LO-Z d13-2073 1 zapisana odległość.
Leami QI-M b48-2 1 zapisana odległość. 1545 / -1295 / 20465
Speamoea QU-V d3-1472 1 zapisana odległość.
Dryio Flyue OF-L d9-498 1 zapisana odległość.
Eos Audst LM-W f1-1763 1 zapisana odległość.
Blieleou SI-D b40-0 1 zapisana odległość. -2335 / 1385 / 8765
Ploi Thua XQ-D d12-0 1 zapisana odległość.
Bleae Aewsy AO-X c28-47 1 zapisana odległość. -1005 / 35 / 12995
Outopps XO-A d5 1 zapisana odległość.
Clookeou IC-N b38-1 1 zapisana odległość. -1335 / -515 / 12565
Eesholt CB-D c177 1 zapisana odległość. 275 / -645 / 16875
Byooe Aeb RC-G c25-3 1 zapisana odległość. -15205 / 355 / 14115
Blie Phlai CF-R d4-177 1 zapisana odległość.
Smojeia WD-B b14-1 1 zapisana odległość. -6615 / 145 / 3085
Synuefue QE-X d2-0 1 zapisana odległość.
Prooe Hypue KS-P b24-2 1 zapisana odległość. 1105 / -295 / 8425
Byua Euq DZ-L a117-0 1 zapisana odległość. -370 / -20 / 6600
Floawns JM-W f1-1451 1 zapisana odległość.
Floawns NS-U f2-1414 1 zapisana odległość.
Greae Phio KH-V d2-1177 1 zapisana odległość.
Eeshorks SD-B d3744 1 zapisana odległość.
Plaa Ain RD-M b49-7 1 zapisana odległość. 1045 / 145 / 10245
Aishaish RO-Z e2202 1 zapisana odległość.
Oephairb WS-J c22-2638 1 zapisana odległość. -5245 / -5 / 17835
Oochoss PD-Q d6-9 1 zapisana odległość.
Blae Hypue YI-Y a41-0 1 zapisana odległość. 420 / -40 / 12180
Hypoe Flyi LN-I d10-6904 1 zapisana odległość.
Eord Flyuae AL-E c28-2322 1 zapisana odległość. -7165 / -165 / 18075
Blae Phoe NU-J a63-174 1 zapisana odległość. 430 / -40 / 14970
Blae Phoe GE-E d13-2333 1 zapisana odległość.
Boeft KX-G b44-75 1 zapisana odległość. 425 / -55 / 16525
Eesholt IW-U c19-266 1 zapisana odległość. 435 / -45 / 17715
Dryau Aowsy YA-A b133 1 zapisana odległość. 425 / -15 / 18145
Puekee AL-I b38-14 1 zapisana odległość. -415 / 265 / 13845
Puekee BL-F d11-223 1 zapisana odległość.
Clookie BV-F d11-0 1 zapisana odległość.
Clookie BA-Z b43-0 1 zapisana odległość. -1395 / -895 / 12685
Clookeou CP-K b10-0 1 zapisana odległość. -1335 / -875 / 11965
Pueloe KB-O d6-206 1 zapisana odległość.
Pueloe KB-V c16-87 1 zapisana odległość. 915 / 155 / 13755
Clookeou GX-B c0 1 zapisana odległość. -1325 / -885 / 11755
Puekee TW-C b55-8 1 zapisana odległość. -395 / 285 / 14205
Puekee JV-V b58-36 1 zapisana odległość. -395 / 285 / 14285
Froarks DW-M b8-62 1 zapisana odległość. -395 / 265 / 14485
Froarks RH-V d2-427 1 zapisana odległość.
Leamuae TL-J d10-5714 1 zapisana odległość.
Froarks ZR-R b19-48 1 zapisana odległość. -395 / 265 / 14725
Froarks LM-M d7-126 1 zapisana odległość.
Dryaa Pri GE-D c1-9 1 zapisana odległość. 35 / -245 / 20755
Dryaa Pri FU-D d13-10362 1 zapisana odległość.
Froarks BD-U a88-1 1 zapisana odległość. -390 / 270 / 15250
Eord Flyuae KQ-Y b19-284 1 zapisana odległość. -7695 / -275 / 17285
Eidaik ES-R c5-8 1 zapisana odległość. -1165 / -805 / 10715
Eidaik EJ-L b10-0 1 zapisana odległość. -1135 / -795 / 10685
Dryaa Pri BY-F d12-9406 1 zapisana odległość.
NGC 6871 Sector LG-P b21-0 1 zapisana odległość. -5115 / 145 / 1545
Hypiae Aoc BA-E b12 1 zapisana odległość. 1565 / 405 / 21985
Blau Thua CJ-B c13-16 1 zapisana odległość. -5485 / -5 / 2075
Froarks LQ-V b58-53 1 zapisana odległość. -395 / 265 / 15565
Byua Ain VB-W c2-131 1 zapisana odległość. -405 / 275 / 15715
Byua Ain NB-X d1-645 1 zapisana odległość.
Dryuae Auscs OS-T e3-3402 1 zapisana odległość.
Dryuae Auscs JL-K c10-355 1 zapisana odległość. 2475 / 795 / 21155
Dryi Auscs NQ-R c6-71 1 zapisana odległość. 2555 / 835 / 20995
Dryi Auscs NO-Y d1-1268 1 zapisana odległość.
Dryi Auscs HC-C d4030 1 zapisana odległość.
Eor Auscs NV-B d14-1913 1 zapisana odległość.
Eor Auscs IU-D d13-1571 1 zapisana odległość.
Eor Auscs FO-F d12-494 1 zapisana odległość.
Byua Ain FL-V c16-1408 1 zapisana odległość. -405 / 235 / 16315
Byua Ain XU-M c21-108 1 zapisana odległość. -405 / 275 / 16515
Thailoe CK-P b25-3 1 zapisana odległość. -7535 / -135 / 4605
Thailoe MR-L b27-3 1 zapisana odległość. -7535 / -155 / 4645
Thailoe DH-U e3-5 1 zapisana odległość.
Byua Ain ES-Y c28-729 1 zapisana odległość. -365 / 275 / 16835
Eor Auscs BB-S c19-249 1 zapisana odległość. 3595 / 635 / 20275
Eor Auscs TR-W b18-1 1 zapisana odległość. 3565 / 605 / 19825
Clookie OC-I b14-19 1 zapisana odległość. -2255 / -395 / 12045
Oephaird VQ-K b23-18 1 zapisana odległość. -275 / 265 / 17365
Eoch Flyuae YT-E c465 1 zapisana odległość. -8125 / -285 / 16875
Boeph IJ-F d12-3066 1 zapisana odległość.
Iockols MZ-J a98-0 1 zapisana odległość. 2920 / 670 / 16630
Iockols VL-I b40-3 1 zapisana odległość. 2885 / 645 / 16445
Iockols WH-X c16-398 1 zapisana odległość. 2835 / 635 / 16315
Oephaird GB-L c22-93 1 zapisana odległość. -205 / 275 / 17835
Col 70 Sector OP-U c17-1 1 zapisana odległość. 475 / -445 / -845
Oephaird UQ-V b58-2 1 zapisana odległość. -215 / 265 / 18125
Gria Hypue JH-I b12-0 1 zapisana odległość. 1205 / -755 / 13285
Trifid Sector EL-Y d56 1 zapisana odległość.
Blu Euq SX-S c17-28 1 zapisana odległość. 915 / 75 / 4835
Mylaifai HY-G d11-4635 1 zapisana odległość.
Mylaifai XI-K c24-1039 1 zapisana odległość. -725 / -405 / 19195
Prua Eaec HX-Y b19-7 1 zapisana odległość. -7955 / -255 / 10885
Prua Eaec BL-C b18-4 1 zapisana odległość. -7915 / -255 / 10845
Iockols UK-N d7-377 1 zapisana odległość.
Iockols BB-L b25-7 1 zapisana odległość. 2805 / 685 / 16125
Iockols XN-Q a25-2 1 zapisana odległość. 2670 / 620 / 15850
Iockols KU-H a16-0 1 zapisana odległość. 2640 / 600 / 15750
Blo Aihm YD-E b42-16 1 zapisana odległość. 2625 / 565 / 15205
Byeia Euq HZ-C b1-2 1 zapisana odległość. -35 / 485 / 5365
Traikaae SI-U b44-5 1 zapisana odległość. -975 / 85 / 5025
Dryao Aowsy UH-V d2-7317 1 zapisana odległość.
Dryao Aowsy AI-L c8-452 1 zapisana odległość. -205 / 235 / 18515
Bleia Eohn OI-Q d6-53 1 zapisana odległość.
Blu Euq SE-H b11-2 1 zapisana odległość. 865 / 225 / 4305
Lysoorb CL-F d11-2 1 zapisana odległość.
Phroi Pri CA-A e8897 1 zapisana odległość.
Phroi Pra DH-U e3-4799 1 zapisana odległość.
Phroi Pra RY-A e1891 1 zapisana odległość.