Profil dowódcy lazar213

Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
Diamondback Explorer
 
Członek od:
27 kwi 2018
 
Zgłoszone odległości:
0
 
Odwiedzone układy:
12 007
Pierwsze odkrycia układów:
3 970
 
Stan konta:
4 381 148 138 Cr
Rangi

45%

31%

16%

Gunslinger

16%

Taxonomist

35%

13%

Federation: Admiral

100%

Empire: King

100%
Majątek
Mapa cieplna dziennika lotów
Statystyki

Stan konta

Obecne aktywa 13 683 719 004 cr
Majątek wydany na statki 740 760 547 cr
Majątek wydany na wyposażenie 3 389 597 903 cr
Majątek wydany na naprawy 42 789 809 cr
Majątek wydany na paliwo 474 474 cr
Majątek wydany na amunicję 14 138 616 cr
Roszczenia ubezpieczeń 54
Łączny koszt roszczeń 483 644 572 cr

Bitwa

Odebrane Nagrody 5 712
Zysk z nagród 569 943 566 cr
Obligacje bojowe 2 639
Zysk z obligacji bojowych 54 119 179 cr
Zamachy 285
Zysk z zamachów 335 410 811 cr
Najwyższa pojedyncza nagroda 2 012 905 cr
Zniszczone Drony 250

Zbrodnia

Nałożone grzywny 139
Kwota grzywien dożywotnych 5 634 671 cr
Otrzymane / Zdobyte Nagrody 320
Kwota nagród dożywotnych 543 450 cr
Najwyższa wydana nagroda 155 700 cr

Przemyt

Czarny Rynek 30
Zysk z czarnego rynku 3 772 401 cr
Przemycone towary 987
Średni zysk 48 992 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 1 039 192 cr

Handel

Rynek 558
Zysk z handlu 1 448 319 542 cr
Zakupione towary 180 093
Średni zysk 838 148 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 35 445 865 cr

Górnictwo

Zysk z Górnictwa 53 430 991 cr
Rafinowane minerały 983
Materiały zebrane 52 031

Eksploracja

Odwiedzone układy 11 298
Zysk z eksploracji 1 401 734 506 cr
Dokładne skany poziomu 2 116 467
Dokładne skany poziomu 3 115 332
Najwyższa wypłata 5 168 190 cr
Ogółem dystans w nadprzestrzeni 496 429 ly
Ogółem skoków w nadprzestrzeni 15 045
Największa odległość od startu 53 432,13 ly
Największa odległość od Sol 53 501,69 ly
Największa odległość od Colonia 34 324,00 ly
Przybliżony czas gry 38W 2D 22H 43M

Pasażerowie

Łącznie, dostarczono pasażerów 0
Łącznie, dostarczono WiP'ów 28
Ogółem dostarczono 28
Ogółem katapultowano 0

Poszukiwanie i ratunek

Ogółem uratowano przedmiotów 211
Zysk łącznie 5 582 158 cr
Ogół transakcji ratunkowych 83

Rzemiosło

Liczba zatrudnionych inżynierów 24
Liczba utworzonych ulepszeń 3 569
Utworzone ulepszenia Stopnia 1 502
Utworzone ulepszenia Stopnia 2 442
Utworzone ulepszenia Stopnia 3 642
Utworzone ulepszenia Stopnia 4 724
Utworzone ulepszenia Stopnia 5 1 259

Załoga

Majątek Załogi 86 089 015 cr
Wynajęta załóga 4
Załoga zwolniona 3
Załoga stracona 2