HIP 90299 [#10292808323]

HIP 90299 A
Typ:
Wolf-Rayet Star
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 232 cr

Wiek:
1 268 milionów lat
Jasność:
I

Masy Słońca:
1,7578
Promienia Słońca:
9,8867

Temperatura powierzchni:
164 258 K


Skala Absolutna:
2,4258
Okres orbitalny:
115 800,7 d
Półoś wielka:
31,91 au
Ekscentryczność:
0,2703
Inklinacja:
68,04°
Argument perycentrum:
327,65°
Okres obrotu:
4,7 d