HIP 90299 [#10292808323]

HIP 90299 A
Typ:
Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 232 CR

Stáří:
1 268 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
1,7578
Hvězdný radius:
9,8867

Povrchová teplota:
164 258 K


Absolutní velikost:
2,4258
Oběžná doba:
115 800,7 d
Úhel zakřivení:
31,91 au
Výstřednost dráhy:
0,2703
Sklon dráhy:
68,04°
Periapsida:
327,65°
Rychlost rotace:
4,7 d