Profil dowódcy Straha Yeagar

Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
columbus jack [orv-32]
(Diamondback Explorer)
 
Członek od:
12 mar 2016
 
Zgłoszone odległości:
222
 
Odwiedzone układy:
183 157
Pierwsze odkrycia układów:
157 199
 
Stan konta:
54 015 892 150 Cr
Rangi

31%

100%

100%

Elite I

8%

Elite V

100%

0%

Federation: Admiral

100%

Empire: King

100%
Wkłady odległości
Mapa cieplna dziennika lotów
Statystyki

Stan konta

Obecne aktywa 70 309 317 920 cr
Majątek wydany na statki 1 008 576 155 cr
Majątek wydany na wyposażenie 2 475 140 767 cr
Majątek wydany na naprawy 48 987 139 cr
Majątek wydany na paliwo 2 100 416 cr
Majątek wydany na amunicję 1 887 223 cr
Roszczenia ubezpieczeń 30
Łączny koszt roszczeń 60 480 021 cr

Bitwa

Odebrane Nagrody 6 997
Zysk z nagród 218 309 198 cr
Obligacje bojowe 1 504
Zysk z obligacji bojowych 56 000 654 cr
Zamachy 179
Zysk z zamachów 102 585 573 cr
Najwyższa pojedyncza nagroda 495 261 cr
Zniszczone Drony 68

Zbrodnia

Nałożone grzywny 113
Kwota grzywien dożywotnych 1 923 884 cr
Otrzymane / Zdobyte Nagrody 1 555
Kwota nagród dożywotnych 6 416 000 cr
Najwyższa wydana nagroda 10 000 cr

Przemyt

Czarny Rynek 5
Zysk z czarnego rynku 38 331 cr
Przemycone towary 40
Średni zysk 7 666 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 15 420 cr

Handel

Rynek 203
Zysk z handlu 7 107 891 120 cr
Zakupione towary 315 817
Średni zysk 6 391 988 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 113 325 156 cr

Górnictwo

Zysk z Górnictwa 424 191 815 cr
Rafinowane minerały 12 465
Materiały zebrane 45 777

Eksploracja

Odwiedzone układy 171 092
Zysk z eksploracji 66 863 736 039 cr
Dokładne skany poziomu 2 703 827
Dokładne skany poziomu 3 822 032
Najwyższa wypłata 55 200 456 cr
Ogółem dystans w nadprzestrzeni 5 967 039 ly
Ogółem skoków w nadprzestrzeni 181 953
Największa odległość od startu 65 590,23 ly
Największa odległość od Sol 65 647,34 ly
Największa odległość od Colonia 49 691,35 ly
Przybliżony czas gry 67W 9H 31M

Pasażerowie

Łącznie, dostarczono pasażerów 190
Łącznie, dostarczono WiP'ów 25
Ogółem dostarczono 215
Ogółem katapultowano 58

Rzemiosło

Liczba zatrudnionych inżynierów 13
Liczba utworzonych ulepszeń 2 577
Utworzone ulepszenia Stopnia 1 313
Utworzone ulepszenia Stopnia 2 304
Utworzone ulepszenia Stopnia 3 465
Utworzone ulepszenia Stopnia 4 535
Utworzone ulepszenia Stopnia 5 960