CD-50 8073 (NGC 5307) [#93718746882]

CD-50 8073 A
Typ:
Wolf-Rayet N Star
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 211 cr

Wiek:
11 302 milionów lat
Jasność:
I

Masy Słońca:
0,6250
Promienia Słońca:
5,6736

Temperatura powierzchni:
38 158 K


Skala Absolutna:
-7,1375
Okres orbitalny:
6 738,0 d
Półoś wielka:
3,74 au
Ekscentryczność:
0,2113
Inklinacja:
-13,48°
Argument perycentrum:
240,48°
Okres obrotu:
23,4 d