CD-50 8073 (NGC 5307) [#93718746882]

CD-50 8073 A
Typ:
Wolf-Rayet N Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 211 CR

Stáří:
11 302 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,6250
Hvězdný radius:
5,6736

Povrchová teplota:
38 158 K


Absolutní velikost:
-7,1375
Oběžná doba:
6 738,0 d
Úhel zakřivení:
3,74 au
Výstřednost dráhy:
0,2113
Sklon dráhy:
-13,48°
Periapsida:
240,48°
Rychlost rotace:
23,4 d