Csi+46-20087 (NGC 6884 Nebula) [#79759151898]

Csi+46-20087
Typ:
Wolf-Rayet N Star
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 214 cr

Wiek:
4 204 milionów lat
Jasność:
I

Masy Słońca:
0,7656
Promienia Słońca:
4,4393

Temperatura powierzchni:
183 987 K


Skala Absolutna:
-13,4368
Okres obrotu:
17,8 d