Csi+46-20087 (NGC 6884 Nebula) [#79759151898]

Csi+46-20087
Typ:
Wolf-Rayet N Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Stáří:
4 204 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,7656
Hvězdný radius:
4,4393

Povrchová teplota:
183 987 K


Absolutní velikost:
-13,4368
Rychlost rotace:
17,8 d