HD 31939 [#86468596178]

HD 31939
Typ:
K (Yellow-Orange) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
pipski
Szacowana wartość:
1 214 cr

Wiek:
2 658 milionów lat
Pełne Spektrum:
K

Masy Słońca:
0,7617
Promienia Słońca:
58,7102

Temperatura powierzchni:
3 673 K


Skala Absolutna:
-2,0471
Okres obrotu:
199,9 d