BD-13 842 [#86266220698]

BD-13 842 A
Typ:
Wolf-Rayet Star
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 209 cr

Wiek:
12 986 milionów lat
Jasność:
I

Masy Słońca:
0,4766
Promienia Słońca:
8,4536

Temperatura powierzchni:
170 962 K


Skala Absolutna:
-14,5165
Okres orbitalny:
31 972,8 d
Półoś wielka:
6,60 au
Ekscentryczność:
0,1682
Inklinacja:
53,41°
Argument perycentrum:
135,62°
Okres obrotu:
30,1 d
Pochylenie osi:
0,0000 °