BD-13 842 [#86266220698]

BD-13 842 A
Typ:
Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Stáří:
12 986 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,4766
Hvězdný radius:
8,4536

Povrchová teplota:
170 962 K


Absolutní velikost:
-14,5165
Oběžná doba:
31 972,8 d
Úhel zakřivení:
6,60 au
Výstřednost dráhy:
0,1682
Sklon dráhy:
53,41°
Periapsida:
135,62°
Rychlost rotace:
30,1 d
Axiální náklon:
0,0000 °