22 Vulpeculae [#80966685562]

22 Vulpeculae A
Typ:
G (White-Yellow super giant) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Stáří:
12 514 million years
Celá spektrální třída:
G I
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,7969
Hvězdný radius:
69,3843

Povrchová teplota:
4 908 K


Absolutní velikost:
-3,6678
Oběžná doba:
4 469,8 d
Úhel zakřivení:
0,86 au
Výstřednost dráhy:
0,2963
Sklon dráhy:
-56,91°
Periapsida:
146,02°
Rychlost rotace:
356,9 d
Axiální náklon:
0,0000 °