HD 236915 [#633909944777]

HD 236915 A
Typ:
M (Red super giant) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Stáří:
12 630 million years
Celá spektrální třída:
M5 I
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,1992
Hvězdný radius:
91,3507

Povrchová teplota:
2 787 K


Absolutní velikost:
-1,8076
Oběžná doba:
1 089 307,5 d
Úhel zakřivení:
52,29 au
Výstřednost dráhy:
0,2021
Sklon dráhy:
27,80°
Periapsida:
38,52°
Rychlost rotace:
284,1 d
Axiální náklon:
0,0000 °