GCRV 6897 (Owl Nebula) [#82847404554]

GCRV 6897 A
Typ:
Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Kelanen Alcatraz
Předpokládaná hodnota:
1 211 CR

Stáří:
12 806 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,5977
Hvězdný radius:
3,0445

Povrchová teplota:
31 016 K


Absolutní velikost:
-4,8858
Oběžná doba:
689,2 d
Úhel zakřivení:
0,34 au
Výstřednost dráhy:
0,0334
Sklon dráhy:
14,25°
Periapsida:
191,05°
Rychlost rotace:
11,6 d
Axiální náklon:
0,0000 °