HD 120 [#86332281866]

HD 120 C
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
6 145 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Stáří:
10 786 million years
Celá spektrální třída:
L5 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,1406
Hvězdný radius:
0,2772

Povrchová teplota:
1 630 K


Absolutní velikost:
13,1141
Oběžná doba:
296,3 d
Úhel zakřivení:
0,45 au
Výstřednost dráhy:
0,0981
Sklon dráhy:
-1,05°
Periapsida:
309,25°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,0000 °