2MASS J05351792+0956571 [#84238669063049]

Souřadnice

This system is located at: 367.03125 / -299.09375 / -1364.1875

Galaktické souřadnice R: 1 444,014 / l: 195,059 / b: -11,954
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 17,706s / Deklinace: 9° 56'57,773''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (65 to 97 ls), Water world (53 to 205 ls), Ammonia world (134 to 365 ls), Terraformable (50 to 100 ls)

Předpokládaná hodnota: 27 962 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Gurn.

5 ships passed through 2MASS J05351792+0956571 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351792+0956571 space in the last 24 hours.