2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

100,00%
2MASS J05351792+0956571 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3359
Hvězdný radius:
0,5182
Stáří:
8 432 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 883 K
2MASS J05351792+0956571 A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
94 ls
Předpokládaná hodnota:
12 833 CR

Hmotností Země:
0,0668
Hvězdný rádius:
2 613 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
223 K

Materiály:
Fe (21,5%) Ni (16,2%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,7%) Mn (8,9%) P (8,1%) Ge (4,5%) Sn (1,4%) W (1,2%) Sb (0,9%)
2MASS J05351792+0956571 A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
166 ls
Předpokládaná hodnota:
12 722 CR

Hmotností Země:
0,0558
Hvězdný rádius:
2 467 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
186 K

Materiály:
Fe (22,9%) Ni (17,3%) S (16,1%) C (13,5%) Cr (10,3%) P (8,7%) Ge (4,7%) Se (2,5%) Sn (1,5%) W (1,3%) Te (1,2%)
2MASS J05351792+0956571 A 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
311 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0649
Hvězdný rádius:
3 181 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
114 K

Materiály:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (17,4%) Ni (13,2%) P (11,9%) Cr (7,8%) V (4,3%) Zr (2,0%) Nb (1,2%) Sn (1,1%) Po (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
413 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1018
Hvězdný rádius:
3 675 km

Tlak na povrchu:
1,09 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
103 K
2MASS J05351792+0956571 A 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
585 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0698
Hvězdný rádius:
3 257 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
87 K

Materiály:
S (21,5%) C (18,1%) Fe (16,9%) Ni (12,8%) P (11,6%) Cr (7,6%) Mn (7,0%) As (1,6%) Nb (1,2%) W (0,9%) Te (0,9%)
2MASS J05351792+0956571 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
5 161 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1836
Hvězdný radius:
0,3329
Stáří:
8 432 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 842 K