2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

2MASS J05351792+0956571 A
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Meldare
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Stáří:
8 432 million years
Celá spektrální třída:
M4 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,3359
Hvězdný radius:
0,5182

Povrchová teplota:
2 883 K


Absolutní velikost:
9,2754
Oběžná doba:
13 716,3 d
Úhel zakřivení:
3,19 au
Výstřednost dráhy:
0,1565
Sklon dráhy:
-5,29°
Periapsida:
304,52°
Rychlost rotace:
2,3 d
Axiální náklon:
0,0000 °