2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

2MASS J05351792+0956571 A 3
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
311 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,0649
Hvězdný rádius:
3 181 km

Povrchová teplota:
114 K
Tlak na povrchu:
0,00581945 atmosfér

Gravitace:
0,26 G

Složení:
56,39% Ice
29,09% Rock
14,52% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Složení atmosféry:
100,00% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
306,7 d
Úhel zakřivení:
0,62 au
Výstřednost dráhy:
0,0059
Sklon dráhy:
-0,55°
Periapsida:
258,67°
Rychlost rotace:
0,5 d
Axiální náklon:
0,2055 °

Materiály:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (17,4%) Ni (13,2%) P (11,9%) Cr (7,8%) V (4,3%) Zr (2,0%) Nb (1,2%) Sn (1,1%) Po (0,5%)